گروه مهندسی و معماری نمای زیبا : دفتر فروش فارسکو ForesColor در کشور

نمایشگاه وودکس 2014


: 2501

نمایشگاه وودکس 2014 نمایشگاه وودکس 2014 شرکت آتیه گستران بارشین در نمایشگاه بینالمللی وودکس 2014 تهران به مدت چهار روز پذیرای خیل عظیم بازدید کنندگان بود

شرکت آتیه گستران بارشین در نمایشگاه بینالمللی وودکس 2014 تهران به مدت چهار روز پذیرای خیل عظیم بازدید کنندگان بود عنوان سابق این نمایشگاه مدکس بود که از امسال با نام وودکس به عنوان پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنایع چوب، کاغذ و تجهیزات وابسته برگزار میشود