گروه مهندسی و معماری نمای زیبا : دفتر فروش فارسکو ForesColor در کشور

وضعیت صنایع چوب در ایران


: 2690

مصرف چوب در ایران تاریخ مدونی نداشته ولی طبق مطالعاتی که پژوهشگران و کاوشگران انجام داده‌اند مردمان بومی ایران قبل از مهاجرت آریایی‌ها از حدود 4200 سال قبل از میلاد مسیح (ع) چوب را برای خانه‌سازی مصرف می‌نمودند

           مصرف چوب در ایران تاریخ مدونی نداشته ولی طبق مطالعاتی که پژوهشگران و کاوشگران انجام داده‌اند مردمان بومی ایران قبل از مهاجرت آریایی‌ها از حدود 4200 سال قبل از میلاد مسیح (ع) چوب را برای خانه‌سازی مصرف می‌نمودند. البته استفاده از چوب در تهیه وسایل کشاورزی نیز رونق داشته است در سنگ نوشته‌هایی که از تخت جمشید بدست آمده استفاده از چوب سدر در پوشش و تزئینات کاخها مشخص شده است .
اهمیت چوب در ایران قدیم به پایه‌ای بوده که احترام به درختان جنگلی از دستورات اصلی کیش زرتشت به شمار می‌رفته است. استفاده از چوب برای قایق‌سازی و کشتی‌سازی نیز در دوران هخامنشی بسیار جالب توجه بوده است، پس از گسترش دین اسلام صنایع و هنرهای چوبی در ایران تحت تاثیر رهنمودهای دینی قرار گرفته است، بر همین اساس آثار هنرهای چوبی زیادی میتوان در مساجد و اماکن مقدسه نظیر درب، منبر، کنده‌کاری‌ها و شبکه‌بندی‌ها یافت.