گروه مهندسی و معماری نمای زیبا : دفتر فروش فارسکو ForesColor در کشور

 آشپزخانه ی هر خانه ای قلب آن خانه است. اگر هزینه ی بسیاری هم صرف دکوراسیون داخلی اتاق پذیرایی و یا نشیمن خود بکنید ولی آشپزخانه ی زیبایی نداشته باشید دکوراسیون منزلتان زیبایی خود را نشان نخواهد داد.

آشپزخانه ای می تواند زیبا باشد که اصول و استانداردهای طراحی دکوراسیون در آن رعایت شده باشد. یکی از این اصول جایگاه مناسب و صحیح آشپزخانه در منزل می باشد. مورد دوم ایجاد دکوراسیون خلوت می باشد. همیشه دکورهایی باعث آرامش بوده اند و مورد رضایت واقع گردیده اند که فضای آن خلوت بوده و از ایجاد قسمت هایی که باعث شلوغ نشان دادن دکور می گردد جلوگیری شده است.

دفتر معماری نمای زیبا با همکاری تیم حرفه ای خود در زمینه ی مشاوره، طراحی و اجرای دکوراسیون آشپزخانه آماده ی ارائه ی خدمت می باشد.